Publications

The Intranet Book (editor)

The Intranet Book is an anthology on modern intranets written by some of the world’s leading experts. It covers many aspects of intranets, from introductory topics to detailed practical advice. Every chapter in the intranet book handles a single topic relevant for intranets. More details about the book on Goodreads.

[Swedish] Intranät som skapar värde – Inspiration, råd & tips för dig som arbetar med intranät och digitala arbetsplatser (editor)

Intranät är av förklarliga skäl oftast begränsade till en specifik målgrupp, vilket gör det svårt att dela med sig av och lära sig av varandras framgångar och misslyckanden. Ett intranät kan leverera mycket värde och vara till stor nytta för medarbetarna i en organisation, och just därför är det väsentligt att underlätta för ett kunskapsutbyte som främjar utvecklingen i ämnet. Denna bok är vårt bidrag till ökad förståelse, kunskapsbildning och nya insikter om intranät. Mer detaljer om boken på Goodreads.

%d